پیام تبریک مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

:: پیام تبریک مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرا رسیدن سال جدید

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

بهار دل انگیز و با طراوت بار دیگر روح تازه ای در کالبد طبیعت دمید،تکرار حس زندگی به رویش عاشقانه جوانه ها و بازگشت نشاط و امید به کوچ شادمانه پرندگان بهاری ایام خاطره انگیزی را رغم زده است.

در سالی که گذشت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری همگام با سیاست های سازمان در عرصه تحولات بنیادی و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم شریف استان گامهای موثری را برداشت.

در آغاز سال جدید با توکل و شکر گذاری به آستان خداوندی به جهت توفیق خدمتگذاری به مردم عزیز استان،مراتب تقدیر و تشکر خود را از زحمات کلیه همکاران اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ابراز داشته و سال نو را به همه عزیزان و خانواده محترم ایشان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

امید است در سال جدید که به نام سال اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل مزین گشته است با تلاش مضاعف در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز استان موفق و سربلند باشیم.

سید محمود بهرسی

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری

cb.ssaa.ir

منبع : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیارپیام تبریک مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرا رسیدن سال جدید
برچسب ها : استان ,اسناد ,املاک ,جدید ,مردم ,چهارمحال ,املاک استان ,استان چهارمحال ,مردم عزیز ,املاک استان چهارمحال

آگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 48

:: آگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 48

با عنایت به بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن ومواد 6 و10 آیین نامه قانون مذکور املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار که تقاضای آنها در هیأت مندرج در قانون فوق الذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار مورد رسیدگی ورأی آن صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

الف ) املاک واقع در قریه شلمزار به شماره 633 اصلی کیار چهارمحال وبختیاری بخش ده ثبت وفرعی های ذیل :

1450- فرعی به نام علی داوری شلمزاری فرزند ابوالقاسم شش دانگ یک باب خانه   

1461- فرعی به نام سیداکبرحسینیان شلمزاری  فرزند آقاصدرالدین شش دانگ یک باب ساختمان

1567- فرعی به نام غلامرضا حمزه شلمزاری فرزند آقامحمد شش دانگ یک باب خانه    

1571- فرعی به نام عزیزصمدی فرزند خدر  شش  دانگ یک باب خانه 

1754- فرعی به نام غلامعلی باقری شلمزاری فرزند خانعلی شش دانگ یک باب خانه 

1874- فرعی به نام تورج خلیلیان شلمزاری فرزند بازعلی  شش  دانگ یک باب خانه 

1961- فرعی به نام علی باقری شلمزاری  فرزند جانعلی شش دانگ یک باب خانه   

2061- فرعی به نام هوشنگ آذرکمنددستنایی فرزند شیرعلی شش دانگ یک باب خانه 

2244- فرعی به نام رضاقلی احمدی شلمزاری فرزند حسین قلی پنج دانگ یک باب خانه

2244- فرعی به نام زهرا حمزه شلمزاری فرزند یارمحمد یک دانگ یک باب خانه 

2245- فرعی به نام جمشید جعفری فرزند عبدمحمد شش دانگ یک باب خانه  

2373- فرعی به نام فرامرزداوری شلمزاری فرزند خدارحم شش دانگ یک باب خانه   

2404- فرعی به نام صنوبربوزارفاتح آبادی فرزند علی شش دانگ یک باب خانه

  2443- فرعی به نام غلامعباس صفی شلمزاری فرزند امراله  شش  دانگ یک باب خانه 

2447- فرعی به نام عبدالحسین حمزهء  فرزند اسماعیل  شش  دانگ یک باب مغازه 

2546- فرعی به نام نصرالله صمیمی فرزند علی کرم  شش  دانگ یک باب خانه 

2561- فرعی به نام وهاب صفی شلمزاری فرزند قنبرعلی  شش  دانگ یک باب خانه 

2874- فرعی به نام حسن حکمی فرزند حسین شش دانگ یک باب خانه

2911- فرعی به نام حسین قلی خلیلیان شلمزاری فرزند نجفقلی شش دانگ یک باب خانه

2923- فرعی به نام پریوش نینوایی فرزند حسن شش دانگ یک باب خانه 

2968- فرعی به نام خدارحم حمزهء شلمزاری فرزند علی یار  شش  دانگ یک باب خانه 

 3175- فرعی به نام آیت الله کنعانی شلمزاری فرزند نصرالله شش دانگ یک باب مغازه 

3186- فرعی به نام حمید صفی شلمزاری فرزند ابوالقاسم  شش  دانگ یک باب خانه 

3193- فرعی به نام مجید خلیلیان شلمزاری فرزند حاجی محمد  شش  دانگ یک باب خانه 

3353- فرعی به نام محمد خدابخشی شلمزاری فرزند علی  شش  دانگ یک باب خانه 

3354- فرعی به نام صولت جعفری شلمزاری فرزند حسینعلی شش دانگ یک باب خانه 

3370- فرعی به نام آیت الله کنعانی شلمزاری فرزند نصر الله شش دانگ یک باب خانه                                     

3372- فرعی به نام رقیه صمیمی شلمزاری فرزند ابراهیم  شش دانگ یک باب خانه 

لذا بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وماده 10 آیین نامه مذکور این آگهی نسبت به املاک فوق الذکریک نوبت در محل الصاق می گردد هرکس نسبت به اصل املاک مندرج در این آگهی اعتراض دارد باید از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خودرا به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نماید وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرا به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان کیار تسلیم نمایید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقررویا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متصرف یا نماینده قانونی وی به اداره ثبت اسناد واملاک محل،عملیات ثبتی بارعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاریخ الصاق:   06/12/1394

رئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان کیار

سید مهدی حسینی

منبع : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیارآگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 48
برچسب ها : فرعی ,فرزند ,شلمزاری ,دانگ ,خانه  , دانگ ,شلمزاری فرزند ,قانون الحاق ,خلیلیان شلمزاری ,وعرضه مسکن ,شهرستان کیار ,خلیلیان شلمزاری فرزند ,قانون س

آگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 47

:: آگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 47

با عنایت به بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن ومواد 6 و10 آیین نامه قانون مذکور املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار که تقاضای آنها در هیأت مندرج در قانون فوق الذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار مورد رسیدگی ورأی آن صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

الف ) املاک واقع در قریه شلمزار به شماره 633 اصلی کیار چهارمحال وبختیاری بخش ده ثبت وفرعی های ذیل :

1133- فرعی به نام علی باقری شلمزاری فرزند خانعلی شش دانگ یک زمین محصور 

1435- فرعی به نام محمود نجفی شلمزاری  فرزند سلطانعلی شش دانگ یک باب خانه

1446- فرعی به نام عباس خلیلیان شلمزاری فرزند ناصرقلی شش دانگ یک باب خانه    

1803- فرعی به نام سعید خلیلیان شلمزاری فرزند قربانعلی شش دانگ یک باب خانه 

1838- فرعی به نام محمدرضاحکمی شلمزاری  فرزند ابراهیم شش دانگ یک باب خانه   

2442- فرعی به نام حجت الله صفی فرزند خان محمد چهار دانگ یک باب ساختمان 

2442- فرعی به نام مهدی صیفی فرزند حجت الله دو دانگ یک باب ساختمان 

2478- فرعی به نام عبدالحسین حمزه فرزند اسماعیل شش دانگ یک باب خانه  

2488- فرعی به نام حسن خلیلی شلمزاری  فرزند منصور شش دانگ یک باب خانه  

2516- فرعی به نام مسلم نجفی شلمزاری فرزند سلطانعلی چهار دانگ یک باب خانه   

2516- فرعی به نام خدیجه طالبی دستنایی فرزند علی باز دو دانگ یک باب خانه 

2532- فرعی به نام علی حمزه شلمزاری فرزند غلامرضا شش دانگ یک باب خانه 

2559- فرعی به نام منیژه ابراهیمی موسی آبادی فرزند غلامرضا شش دانگ یک باب ساختمان 

2568- فرعی به نام محسن صفی شلمزاری فرزند حفیظ الله شش دانگ یک باب خانه

2582- فرعی به نام منصور حیدری فرزند محمود شش دانگ یک باب خانه 

 2593- فرعی به نام مرتضی داوری شلمزاری فرزند فرامرز چهار دانگ یک باب خانه 

2593- فرعی به نام زهرا رضایی فرزند خداکرم  دو  دانگ یک باب خانه 

2643- فرعی به نام غریب علی دهقانی شلمزاری فرزند اسمعیل شش دانگ یک باب خانه 

2784- فرعی به نام داریوش صفی شلمزاری فرزند اسد الله شش دانگ یک باب خانه                                      1

2804- فرعی به نام سیروس داوری شلمزاری فرزند عبدالعلی شش دانگ یک باب خانه 

2806- فرعی به نام نعمت الله احمدی شلمزاری فرزند خداداد شش دانگ یک باب خانه 

2851- فرعی به نام مریم داوری شلمزاری فرزند علی محمد شش دانگ یک باب خانه 

3014- فرعی به نام حسین خسرویان چم پیری شلمزاری فرزند علی شش دانگ یک باب خانه 

3144- فرعی به نام عبدالله خسرویان فرزند محمود شش دانگ یک باب خانه 

3187- فرعی به نام مرتضی همتیان شلمزاری فرزند حسن شش دانگ یک باب خانه 

3208- فرعی به نام حسین حمزه شلمزاری فرزند موسی شش دانگ یک باب خانه 

3288- فرعی به نام محمدحمزه شلمزاری فرزند عبدالله شش دانگ یک باب خانه 

3333- فرعی به نام علی باقری شلمزاری فرزند خانعلی چهار دانگ یک باب خانه 

3333- فرعی به نام زهراشکوهی فرزند سیاوش دو دانگ یک باب خانه 

3342- فرعی به نام نبی الله خلیلیان شلمزاری فرزند محمدعلی شش دانگ یک باب خانه 

3364- فرعی به نام سجاد داوری شلمزاری فرزند مهراب شش دانگ یک باب خانه 

3381- فرعی به نام وحیدصمیمی شلمزاری فرزند چراغعلی شش دانگ یک باب خانه 

3383- فرعی به نام حشمت الله احمدی فرزند داودعلی شش دانگ یک باب خانه

 3386- فرعی به نام روح الله حکمی شلمزاری فرزند محمدرضا شش دانگ یک باب خانه 

3388- فرعی به نام رمضان باقری شلمزاری فرزند خلیل شش دانگ یک باب خانه 

3393- فرعی به نام حمید حمزه شلمزاری فرزند غلامعباس شش دانگ یک باب خانه 

3395- فرعی به نام اسمعیل دهقانی فرزند قدمعلی شش دانگ یک باب خانه 

لذا بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وماده 10 آیین نامه مذکور این آگهی نسبت به املاک فوق الذکریک نوبت در محل الصاق می گردد هرکس نسبت به اصل املاک مندرج در این آگهی اعتراض دارد باید از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خودرا به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نماید وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرا به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان کیار تسلیم نمایید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقررویا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متصرف یا نماینده قانونی وی به اداره ثبت اسناد واملاک محل،عملیات ثبتی بارعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاریخ الصاق:   04/12/1394

رئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان کیار

سید مهدی حسینی
منبع : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیارآگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 47
برچسب ها : فرعی ,دانگ ,فرزند ,خانه  ,شلمزاری ,الله ,شلمزاری فرزند ,چهار دانگ ,داوری شلمزاری ,حمزه شلمزاری ,ساماندهی وحمایت ,داوری شلمزاری فرزند ,حمزه شلمز

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی کیار – شماره 4

:: آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی کیار – شماره 4

نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر املاکی که در هیأت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک اردل مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:

1-املاک متقاضیان واقع در قریه ناغان به شماره پلاک ثبتی 2- اصلی کیار چهارمحال و بختاری

     آقای سعید اعتمادی ناغانی فرزند سیامک دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان وکارگاه تیرچه وبلوک به مساحت 1301.57 متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازآقای جهانبخش اعتمادی

خانم شادی اعتمادی ناغانی فرزند سیامک دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان وکارگاه تیرچه وبلوک به مساحت 1301.57 متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازآقای جهانبخش اعتمادی

خانم زهرا کریمیان کاکلکی فرزند علی اصغردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان وکارگاه تیرچه وبلوک به مساحت 1301.57 متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازآقای جهانبخش اعتمادی

     آقای رضا شیروانی زاده ناغانی فرزند مجید ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 233.90 متر مربع خریداری شده  مع الواسطه از آقای اسکندر شیروانی

     آقای داود احمدی فرزند حاجی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 348.61 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالمناف اعتمادی

     آقای حمید فریدونی ناغانی فرزند بهروز ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 149 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای رمضان فتاحی ناغانی.

     آقای حمید فریدونی ناغانی فرزند بهروز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 807.44 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای رمضان فتاحی ناغانی.

     آقای بابک یوسفی تنها فرزند ایرج ششدانگ یک باب خانه دوطبقه به مساحت 143.43 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای علی رئیسی .

     آقای سلیم سلیمی ناغان فرزند بابا ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 235.34 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای بازعلی یوسفی

     آقای مسلم سلیمی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190.76 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای بویر سلیمی ناغانی

     آقای مجید اقاجانی فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 391.79 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای عبداله رحیمی ناغانی

     آقای کیوان یوسفی فرزند حسنعلی ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174.54 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای اکبر نامدار پور 

     آقای حاجی احمدی ده کهنه فرزند مراد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172.08 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالمناف اعتمادی

2- املاک متقاضیان واقع در قریه دره یاس به شماره پلاک ثبتی 45- اصلی کیار چهارمحال و بختیاری

  آقای سیدرمضان حسینی فرزند سید خان باز ششدانگ یکباب خانه به مساحت620.07 متر مربع خریداری شده مع الواسطه از آقای سید بهلول محمدی

بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به املاک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار و محلی آگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان کیار تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت کیار تحویل دهد.در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .

تاریخ انتشار نوبت اول   : دو شنبه    3/12/1394

تاریخ انتشار نوبت دوم   :سه شنبه      18/12/94

سید مهدی حسینی ایرانی

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار
منبع : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیارآگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی کیار – شماره 4
برچسب ها : آقای ,خریداری ,مربع ,الواسطه ,فرزند ,مساحت ,مربع خریداری ,     آقای ,ناغانی فرزند ,ناغانی      ,وکارگاه تیرچه ,ساختمان وکارگاه تیرچه ,وکارگاه ت

آگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 46

:: آگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 46

با عنایت به بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن ومواد 6 و10 آیین نامه قانون مذکور املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار که تقاضای آنها در هیأت مندرج در قانون فوق الذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار مورد رسیدگی ورأی آن صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :

الف ) املاک واقع در قریه شلمزار به شماره 633 اصلی کیار چهارمحال وبختیاری بخش ده ثبت وفرعی های ذیل :

2247- فرعی به نام فرامرز ملک پور شلمزاری  فرزند ماشاالله شش دانگ یک باب خانه

2317- فرعی به نام خداکرم جعفری شلمزاری فرزند غلامعلی شش دانگ یک باب ساختمان   

2433- فرعی به نام صفرعلی صفی شلمزاری فرزند رمضانعلی شش دانگ یک باب خانه 

2462- فرعی به نام مهدی داوری شلمزاری  فرزند قربانعلی شش دانگ یک باب خانه   

2766- فرعی به نام حسین مومنی زاده شلمزاری  فرزند خداداد شش دانگ یک باب خانه  

3211- فرعی به نام زینب امینی شلمزاری  فرزند رضا شش دانگ یک باب خانه  

3242- فرعی به نام احمد مرضیان فرزند حسین آقا شش دانگ یک باب خانه 

3320- فرعی به نام رقیه داوری شلمزاری فرزند خدارحم شش دانگ یک باب خانه 

3351- فرعی به نام رضا صمیمی شلمزاری فرزند کیامرث سه دانگ یک باب خانه 

3351- فرعی به نام لیلا حکمی شلمزاری فرزند صفرعلی سه دانگ یک باب خانه 

لذا بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وماده 10 آیین نامه مذکور این آگهی نسبت به املاک فوق الذکریک نوبت در محل الصاق می گردد هرکس نسبت به اصل املاک مندرج در این آگهی اعتراض دارد باید از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض خودرا به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد محل تسلیم نماید وظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خودرا به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان کیار تسلیم نمایید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقررویا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متصرف یا نماینده قانونی وی به اداره ثبت اسناد واملاک محل،عملیات ثبتی بارعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

تاریخ الصاق:   25/11/1394

رئیس اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان کیار

سید مهدی حسینی

منبع : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیارآگهی الصاق قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – شماره 46
برچسب ها : فرعی ,دانگ ,فرزند ,شلمزاری ,خانه  ,اداره ,شلمزاری فرزند ,شهرستان کیار ,قانون الحاق ,وعرضه مسکن ,ساماندهی وحمایت ,قانون ساماندهی وحمایت ,قانون ا

آگهی الصاقی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن – شماره 45

:: آگهی الصاقی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن – شماره 45

باعنایت به بند2ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت ازتولید وعرضه مسکن و مواد6و10آیین نامه قانون مذکور املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوارکه تقاضای آنها در هیات مندرج درقانون فوق الذکرمستقردر اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار مورد رسیدگی و رای آن صادرگردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

الف)املاک واقع در شلمزار به شماره پلاک ثبتی 633-اصلی کیار چهارمحال وبختیاری بخش ده ثبت وفرعی های ذیل:

1189- فرعی به نام رضاحمزه شلمزاری فرزند حسین اقا ششدانگ یکباب ساختمان

1749- فرعی به نام منیژه باقری شلمزاری فرزند امیدعلی ششدانگ یکباب خانه

1754- فرعی به نام غلامعلی باقری شلمزاری فرزند خانعلی ششدانگ یکباب خانه

1917- فرعی به نام مسلم امینی شلمزاری فرزندبازعلی ششدانگ یکباب خانه

2133- فرعی به نام اکبر داوری شلمزاری فرزند علی کمک ششدانگ یکباب خانه

2225- فرعی به نام عباس ملک پور شلمزاری فرزند شکراله ششدانگ یکباب خانه

2235- فرعی به نام ربابه رئیسی گهرویی فرزند کلب علی ششدانگ یکباب خانه

2283- فرعی به نام علی ابیار شلمزاری فرزند محمد رضا ششدانگ یکباب خانه

2388- فرعی به نام ابراهیم شالوئی فرزند حبیب ششدانگ یکباب خانه

2403- فرعی به نام نصراله محمدی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه

2601- فرعی به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ششدانگ یکباب ساختمان

2671- فرعی به نام عبداله حیدری شلمزاری فرزند شکراله ششدانگ یکباب خانه

2693- فرعی به نام مجید نجفی فرزند غلامحسین ششدانگ یکباب خانه

2954- فرعی به نام اسماعیل داوری شلمزاری فرزند حسینعلی ششدانگ یکباب خانه

3143- فرعی به نام سعید داوری شلمزاری فرزند عبدالحمید ششدانگ یکباب خانه

3173- فرعی به نام عباسعلی مومن زاده فرزند نوروزعلی ششدانگ یکباب خانه

3362- فرعی به نام قربانعلی حمزه شلمزاری فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه

3363- فرعی به نام رمضان باقری ناغانی فرزند اله ششدانگ یکباب خانه

3365- فرعی به نام ابراهیم داوری شلمزاری فرزند بمانعلی ششدانگ یکباب خانه

3366- فرعی به نام حسین امینی شلمزاری فرزند بازعلی ششدانگ یکباب خانه

3368- فرعی به نام مهر علی شالویی چهار محالی فرزند صفر ششدانگ یکباب خانه

3373- فرعی به نام اردشی نفر شلمزاری فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب خانه

3374- فرعی به نام حسین حیدری شلمزاری فرزند نوراله ششدانگ یکباب خانه

2133- فرعی به نام اکبر داوری شلمزاری فرزند علی کمک ششدانگ یکباب خانه

لذا طبق بند2ماده 1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن وماده 10آیین نامه قانون مذکوراین آگهی نسبت به املاک فوق الذکر یک نوبت درمحل الصاق می گردد هرکس نسبت به اصل املاک مندرج دراین آگهی اعتراض دارد باید از تاریخ الصاق آگهی ظرف مدت 20روزاعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسنادمحل تسلیم نماید و ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقررو یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متصرف یا نماینده قانونی وی به اداره ثبت اسناد واملاک محل،عملیات ثبتی بارعایت مقررات تعقیب خواهدشد0

تاریخ الصاق: 29/11/1394

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیار

سیدمهدی حسینی

منبع : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کیارآگهی الصاقی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن – شماره 45
برچسب ها : ششدانگ ,فرعی ,یکباب ,فرزند ,خانه ,شلمزاری ,ششدانگ یکباب ,یکباب خانه ,شلمزاری فرزند ,داوری شلمزاری ,شهرستان کیار ,داوری شلمزاری فرزند ,شکراله شش